Algemeen

Deze website wordt beheerd door Speciaalbedrukt.nl. Door deze website te bezoeken en/of op deze website aangeboden informatie en diensten te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van dit Privacy Statement. Een exemplaar van dit Privacy Statement is door middel van vermelding op de website aan u ter hand gesteld.

Inleiding

Bij bezoek aan deze website kan Speciaalbedrukt.nl gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Speciaalbedrukt.nl neemt uw privacy zeer serieus en zal deze gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gegevensverwerking

Speciaalbedrukt.nl verzamelt en verwerkt door u ingevulde informatie in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op uw wensen. In het bijzonder is de verwerking van uw persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Speciaalbedrukt.nl, het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten, het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het afwikkelen van betalingsverkeer en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. Indien u daarvoor uw toestemming hebt verleend kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u per e-mail te vragen naar uw ervaringen van het gebruik van de website zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website.

Ter uitvoering van onze diensten maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.

Speciaalbedrukt.nl verkoopt uw gegevens niet !!

Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen dochtermaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan Speciaalbedrukt.nl, tenzij het verstrekken van de gegevens aan derden geschiedt in het kader van de gebruikmaking door Speciaalbedrukt.nl van bepaalde voor haar door derden ontwikkelde applicaties ten behoeve van de verbetering van haar dienstverlening.

Wij kunnen uw persoonsgegevens wel verstrekken aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, de belastingdienst, justitie en de politie en andere opsporingsinstanties) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die eventueel via deze website via links kunnen worden bezocht.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor verlies en onjuiste of onrechtmatige verwerking van uw gegevens.

Vragen

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Speciaalbedrukt.nl uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Speciaalbedrukt.nl. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven.

Wijzigingen Privacy Statement

Speciaalbedrukt.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Nieuwsbrief

Wilt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief, dan kunt u dit onderaan elke nieuwsbrief doen. Indien u op de link klikt en u zich uitschrijft, zult u de nieuwsbrief niet meer ontvangen.

Contactinformatie

Speciaalbedrukt.nl
Vredeweg 1-V
1505 HH Zaandam

Tel.: 06 – 402 06 448

E-Mail: info@speciaalbedrukt.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kunnen wij u helpen?
Scan de code